onomasticon

A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z

4653 entrades


Nom Volum Pàgina Columna Línia        
Ca de Llops, Puig de III 247 a 2
 
 
Cabadés, Barranc de III 163 b 52
 
 
Cabadiàs, Es III 160 a 54
 
 
CABAGÉS III 158 b 47
 
 
Cabaldo III 211 b 30
 
 
CABALLON III 345 b 34
 
 
Caballón, El III 345 b 15
 
 
Cabalòca, Font de III 163 b 42
 
 
Cabaloques, les III 163 b 43
 
 
CABANA III 156 a 4
 
 
Cabana VII 359 b 10
 
 
CABANABONA III 157 a 59
 
 
Cabanamadirri III 61 b 22
 
 
Cabanamadirri V 123 a 31
 
 
Cabana-madirri IV 425 b 22
 
 
Cabana-madirri V 238 b 51
 
 
Cabanaportiers III 157 b 12
 
 
Cabana-Portiés, Collet de VI 266 b 34
 
 
Cabana-sorda III 416 b 34
 
 
Cabana-sorda VII 153 a 12
 
 
CABANASSA, LA III 156 b 14
 
 
Cabanasses, Pla de les III 157 a 7
 
 
Cabanelas III 157 a 30
 
 
Cabanell V 117 a 24
 
 
Cabanella, la III 157 a 21
 
 
CABANELLES III 157 a 10
 
 
Cabanellins III 157 a 26
 
 
Cabanells III 157 a 23
 
 
Cabanerto IV 425 b 7
 
 
Cabanertó, Barranc de IV 425 b 16
 
 
Cabanes V 389 a 26
 
 
CABANES III 156 a 4
 
 
Cabanes de l'Arc III 156 a 33
 
 
Cabanes de l'Arc VI 426 b 42
 
 
Cabaneta, La III 157 a 53
 
 
Cabaniellas III 157 a 31
 
 
Cabanil III 157 a 32
 
 
Cabanil de Codinella III 270 b 26
 
 
Cabanil, Le III 157 a 41
 
 
Cabanilla de Auserii III 157 a 49
 
 
Cabanillas III 157 a 30
 
 
Cabanillum de Auser III 157 a 50
 
 
Cabanils III 221 b 16
 
 
Cabanius III 157 a 43
 
 
Cabannils, Los III 157 a 40
 
 
CABANYA III 156 a 4
 
 
Cabanyal VI 296 a 39
 
 
CABANYES III 156 a 4
 
 
CABANYÓ, PIC DE III 157 b 32
 
 
Cabarrasa III 208 b 42
 
 
CABARRUI III 157 b 45
 
 
CABÀS III 157 b 54
 
 
CABASCARRI III 158 a 12
 
 
CABASSERS III 158 a 18
 
 
Cabayrou, Pic de III 157 b 41
 
 
Cabdeig III 163 b 47
 
 
Cabdella III 62 a 14
 
 
CABDELLA III 159 a 16
 
 
Cabdet III 165 a 9
 
 
Cabeç III 160 b 57
 
 
Cabeç Bord, El III 78 a 38
 
 
CABEÇA, MARE DE DÉU DE LA III 160 b 33
 
 
Cabeçó II 38 b 19
 
 
Cabeçó de l'Or III 152 b 36
 
 
CABEÇOLO, EL III 160 b 47
 
 
Cabellón del Aire, El III 345 b 45
 
 
Cabesó del Or III 151 b 54
 
 
CABESTANY III 161 a 1
 
 
Càbet VII 338 b 41
 
 
Cabidelles III 160 a 27
 
 
Cabieto III 346 a 9
 
 
Cabirac III 169 b 41
 
 
Cabiró, Clot de VII 338 b 56
 
 
CABIROLERA, COSTA III 452 a 46
 
 
CABÓ III 161 b 23
 
 
CABO, LO III 161 b 9
 
 
CABOET III 161 b 23
 
 
Cabolafuente III 251 a 3
 
 
Cabo-lladrers VI 92 b 11
 
 
CABÒRIES, LES III 166 b 20
 
 
Caborreu II 253 b 41
 
 
Caborreu VIII 145 a 38
 
 
Caborreu VI 377 a 22
 
 
Caborreu III 164 b 24
 
 
CABORREU III 166 b 28
 
 
Caborreu III 166 a 57
 
 
CABORRIU III 166 b 28
 
 
Caborriu III 166 a 57
 
 
Cabo-rriu III 164 b 25
 
 
Cabos III 158 a 1
 
 
Cabosi, Puiada de VI 92 b 6
 
 
Cabotorp I 98
 
 
Cabra II 61 a 1
 
 
Cabra II 295 a 22
 
 
Cabra V 67 b 30
 
 
Cabra VII 157 a 57
 
 
Cabra VII 242 b 51
 
 
CABRA III 167 b 18
 
 
CABRADÍS, EL PONT III 168 a 51
 
 
Cabradís, Pont VII 322 b 59
 
 
CABRAFEIXET III 168 b 1
 
 
Cabrahí III 260 a 20
 
 
Cabraïns, Els III 260 a 28
 
 
Cabràs(sa), Son II 371 b 45
 
 
Cabrás, Sant V 215 a 21
 
 
CABRENÇ III 168 b 15
 
 
Cabrenç III 468 a 18
 
 
Cabrenç VI 170 a 51
 
 
Cabrens III 168 b 59
 
 
Cabrenys VI 170 a 53
 
 
CABRENYS III 168 b 15
 
 
CABRERA III 169 a 12
 
 
Cabrera II 354 a 55
 
 
Cabrera d'Anoia III 116 b 45
 
 
Cabrera de Mataró III 170 a 35
 
 
Cabrera, Font de na I 81
 
 
Cabrera, Illa de III 169 a 48
 
 
CABREROLA I 81
 
 
Cabrerola III 169 a 30
 
 
Cabrerola III 359 b 55
 
 
CABRÉS III 169 b 4
 
 
Cabrés V 54 b 43
 
 
Cabrés V 214 b 56
 
 
Cabri, Mons V 347 a 32
 
 
Cabriac III 169 b 39
 
 
Cabriac III 169 b 42
 
 
CABRIACS III 169 b 46
 
 
Cabrianes III 468 a 18
 
 
CABRIANES III 169 b 23
 
 
Cabriano, Wilhelmus de III 169 b 35
 
 
Cabriel III 89 b 17
 
 
Cabriel IV 175 a 42
 
 
Cabriel, Riu IV 338 a 29
 
 
CABRILS III 213 a 28
 
 
Cabrils III 270 b 24
 
 
Cabrils III 213 a 35
 
 
CABRILS III 170 a 31
 
 
Cabrils III 221 b 14
 
 
Cabrils, Vall de IV 215 a 49
 
 
Cabriol, Riu IV 338 a 29
 
 
CABRISAGO III 461 a 40
 
 
CABRISTÀ III 170 b 42
 
 
CABRISTEDO III 170 b 42
 
 
Cabrit, Sant V 215 a 27
 
 
Cabrit, Sant III 169 b 13
 
 
CABRUJA III 171 a 15
 
 
CABUI III 171 b 1
 
 
CABÚS III 171 b 13
 
 
CAÇÀ III 171 b 57
 
 
Caçà V 352 b 13
 
 
CAÇÀ DE LA SELVA III 172 a 1
 
 
CAÇÀ DE PELRÀS III 172 a 18
 
 
CACAU III 172 b 33
 
 
Cacaus, Els III 172 b 46
 
 
Cacciano III 172 b 3
 
 
Cacela I 257
 
 
Cacela V 393 b 56
 
 
CACERELL IV 365 b 17
 
 
Caco, El III 172 b 44
 
 
CÀCOL III 172 b 33
 
 
Càcols III 172 b 39
 
 
Cacos d'Aigüissi, Els III 172 b 43
 
 
CADAPLÀ III 172 b 56
 
 
Cadaplàs III 173 a 36
 
 
CADAQUÉS III 173 a 40
 
 
Cadauo VII 73 b 60
 
 
Cade V 339 a 35
 
 
Cadellops III 247 a 2
 
 
Cadells V 487 b 15
 
 
Cadena, Son I 25
 
 
Cadenede V 339 a 40
 
 
Cadenet III 174 a 48
 
 
Cadenet V 339 a 36
 
 
Caderes V 487 b 23
 
 
Cadí VI 409 a 16
 
 
Cadí III 177 a 12
 
 
Cadí I 106
 
 
CADÍ III 175 b 48
 
 
Cadí, Serra de VIII 66 b 15
 
 
Cadiella, Penna III 209 b 43
 
 
Cadiella, Penna III 210 a 58
 
 
Cadiella, Peña I 258
 
 
Cadiella, Peña VII 247 a 40
 
 
Cadinell III 239 a 35
 
 
Cadinell III 176 a 11
 
 
Cadins III 177 a 12
 
 
CADIRA III 176 b 44
 
 
Cadires, Roc de les III 176 b 55
 
 
Cadireta, Font de la III 176 b 24
 
 
CADIRETES, PUIG DE LES III 176 b 15
 
 
CADIUS III 177 a 6
 
 
CADOLLA III 177 a 21
 
 
Cadolles, Les III 177 a 25
 
 
CADOLX I 81
 
 
Caduerco, el III 356 a 37
 
 
CADUERCO, EL III 177 a 55
 
 
CAELLA, FONT DE LA III 177 b 9
 
 
Caere V 86 a 33
 
 
Caesaraugusta II 45 b 15
 
 
Caetilius III 371 b 33
 
 
Cafornelles III 401 b 14
 
 
Cagadell, El III 192 b 39
 
 
Cagadell, Frau de III 192 b 32
 
 
Cagalela III 192 b 44
 
 
Cagalòca III 166 a 54
 
 
Caganell III 192 b 30
 
 
Caganell, Font de III 192 b 41
 
 
Caganell, Riera de III 192 b 32
 
 
Caganell, Torrent III 192 b 35
 
 
CAGARIERO III 177 b 24
 
 
Cahuzac IV 333 a 31
 
 
CAICÓ III 177 b 31
 
 
Caierats, Es III 298 a 54
 
 
Cailla III 341 b 16
 
 
CAIMARI I 82
 
 
Caimari IV 254 b 44
 
 
Caimaris I 82
 
 
Caime, El I 83
 
 
Caime, Lo III 278 b 57
 
 
Caimes, Roca d'En III 278 b 60
 
 
Caina, La II 94 a 49
 
 
CAIREFORCS III 177 b 46
 
 
Cairent III 40 b 36
 
 
Cairent, Barranc de III 40 b 23
 
 
Cairent, Casa III 40 b 18
 
 
CAIROLA III 177 b 55
 
 
CAIS III 178 a 10
 
 
Caivó II 132 a 45
 
 
Caix, El III 178 a 17
 
 
Caixa I 258
 
 
Caixa de Vall-de-roures V 246 a 14
 
 
Caixa de Vall-de-roures, la II 262 a 59
 
 
Caixa, La VII 417 b 25
 
 
CAIXA, LA III 178 a 35
 
 
Caixa, La VI 194 a 28
 
 
Caixa, Penya de la V 32 b 22
 
 
Caixans V 205 b 23
 
 
Caixeta, Cap dels Feners de la III 178 a 58
 
 
CAIXIGAR III 178 b 12
 
 
Cajigar III 178 b 36
 
 
Cajola, Roca de la III 178 b 46
 
 
Cajoleta, Font de la III 176 b 27
 
 
CAJOLETA, FONT DE LA III 178 b 41
 
 
Cal, Es Prats de III 199 a 33
 
 
Cala Llonga, Port de V 96 a 16
 
 
Cala Llonga, Vénda de V 96 a 16
 
 
CALA RATJADA VI 376 b 16
 
 
CALA RATJADA III 178 b 49
 
 
Cala, La VIII 117 a 12
 
 
Calabaorra III 179 a 12
 
 
Calabarra I 26
 
 
CALABARRA III 179 a 5
 
 
Calabarrilla III 179 a 12
 
 
Cala-batoni III 409 b 10
 
 
Calabor III 412 b 35
 
 
CALABRO III 179 a 24
 
 
Calabú VII 351 b 7
 
 
Calabuche III 180 b 3
 
 
CALABUIG III 180 a 1
 
 
Calabuig III 259 b 3
 
 
Calabuio, Sendredus III 180 a 30
 
 
CALACEIT III 180 b 13
 
 
Calaceit III 489 b 50
 
 
Calaceit II 487 a 28
 
 
Calaceit II 487 a 20
 
 
Calaceit II 486 b 58
 
 
Calaceit II 487 a 4
 
 
Calaceite III 180 b 17
 
 
Caladrell, Tossal de II 54 a 48
 
 
Caladroar VIII 30 b 21
 
 
CALADROER III 180 b 40
 
 
Calaf I 84
 
 
Calaf VI 277 b 12
 
 
CALAF III 181 a 6
 
 
CALAF, BINI- I 84
 
 
CALAF, BINI- III 182 b 3
 
 
CALAFELL III 182 b 10
 
 
Calafell I 84
 
 
CALAFI I 85
 
 
Calafi I 84
 
 
CALAFORRA, LA III 183 b 5
 
 
Calafuig, El III 180 a 53
 
 
Calafutx, El I 84
 
 
Calafutx, El III 183 a 25
 
 
Calahorra III 185 a 17
 
 
Calahorra III 183 b 14
 
 
Calahuerna III 185 a 18
 
 
CALAMA, SERRA DE III 183 b 20
 
 
Calamocha III 185 a 18
 
 
Calamocha III 185 a 26
 
 
Calamonaci III 489 b 51
 
 
Calamonte III 185 a 18
 
 
CALANANS III 183 b 32
 
 
CALANCA III 184 a 9
 
 
Calandrax I 42
 
 
CALANDURA III 184 a 16
 
 
CALANFORCAT I 85
 
 
Calanies, Les III 231 b 48
 
 
CALAONS III 184 a 36
 
 
Calapag, Aben III 181 b 35
 
 
CALAPATAR III 184 b 35
 
 
Calapatar, Barranc de IV 272 a 26
 
 
CALÀPET III 184 b 35
 
 
Calapodius, Ispanus III 180 a 29
 
 
Calascibetta III 489 b 51
 
 
Calassanç II 319 b 38
 
 
Calassanç VII 290 a 56
 
 
CALASSANÇ III 184 b 48
 
 
Calatafemi III 489 b 52
 
 
Calatafimi III 489 b 54
 
 
Calatañazor III 489 b 50
 
 
Calatañazor IV 321 b 29
 
 
Calatañazor VIII 114 a 34
 
 
Calatarage III 489 b 50
 
 
Calatayud VIII 109 a 11
 
 
Calatayud III 489 b 50
 
 
Calatayud II 30 b 45
 
 
Calatorao III 317 b 21
 
 
Calatorao III 489 b 50
 
 
Calatrasi III 489 b 53
 
 
CALATRAVA III 489 a 56
 
 
Calatrava II 115 a 10
 
 
CALATRAVA, CARRER DE SA I 85
 
 
Calatraveja I 86
 
 
Calatraví, es I 85
 
 
Calatravilla I 86
 
 
Calaumada, Era III 199 a 35
 
 
Calaumades, Es III 199 a 35
 
 
Calba VIII 11 a 25
 
 
Calbanum, Pogium III 204 b 60
 
 
CALBELL, PUIG DE III 185 a 35
 
 
CALBERA III 185 a 55
 
 
CALBERANTE III 185 b 24
 
 
Calberante VI 104 b 53
 
 
Calberes, Les III 185 b 20
 
 
CALBET III 185 b 33
 
 
Calbet III 384 a 57
 
 
CALBINYÀ III 185 b 49
 
 
Calbinyà III 205 a 14
 
 
Calbinyà III 468 a 46
 
 
CALCE III 186 a 30
 
 
Calcina de Llauró, la III 187 a 2
 
 
Calcina d'Oms, la III 187 a 2
 
 
CALCINA, LA III 186 b 30
 
 
Calcinar III 186 b 52
 
 
Calcinars III 186 b 52
 
 
Calcinera, La III 186 b 54
 
 
CAlCONS III 177 b 31
 
 
Caldana I 253
 
 
Caldaró III 190 a 59
 
 
CÀLDEGUES III 187 a 6
 
 
Caldeguez III 187 a 18
 
 
CALDENTEI I 86
 
 
Caldentey V 75 a 43
 
 
Calder, Coves de III 190 b 23
 
 
Calder, lo III 190 b 23
 
 
CALDERA III 190 a 41
 
 
Calderer, Racó III 190 a 55
 
 
Calderers I 87
 
 
Calderers, Cinto dels III 190 a 54
 
 
CALDERES III 190 a 41
 
 
CALDERETA III 190 a 41
 
 
Caldereta, la I 87
 
 
CALDERITX I 87
 
 
Calderitx I 168
 
 
Calderitx III 190 b 6
 
 
Calderitx IV 254 b 47
 
 
Calderó I 87
 
 
Calderó III 190 b 2
 
 
CALDERÓ, EL III 189 a 23
 
 
Calderón, Pantano de VI 100 b 35
 
 
Calderona III 190 b 3
 
 
CALDERONA, LA III 189 a 23
 
 
Calderona, Serra de la I 87
 
 
Calderons I 87
 
 
Calders III 253 a 48
 
 
Calders III 343 a 54
 
 
Calders II 308 a 13
 
 
Calders I 87
 
 
CALDERS III 189 a 53
 
 
Calders V 448 b 13
 
 
Calders, Riera de III 189 a 56
 
 
CALDERS, RIU DE III 189 b 44
 
 
Calders, Riu de III 189 b 1
 
 
Calders, Santuari de la Mare de Déu de III 190 b 9
 
 
Calderutx I 168
 
 
Caldes IV 430 a 38
 
 
Caldes IV 94 a 12
 
 
Caldes II 351 b 28
 
 
CALDES III 190 b 46
 
 
CALDES DE BOÍ III 191 a 10
 
 
CALDES DE MALAVELLA V 146 a 24
 
 
Caldes de Malavella III 84 a 8
 
 
CALDES DE MALAVELLA III 190 b 60
 
 
CALDES DE MONTBUI III 191 a 14
 
 
Caldes de Montbui V 337 a 9
 
 
CALDES DE MONTBUI III 46 a 40
 
 
Caldes d'Estrac IV 164 b 29
 
 
CALDES D'ESTRAC III 190 b 48
 
 
Caldes, Coll de IV 93 a 53
 
 
CALDETES III 190 b 46
 
 
Caldetes IV 164 b 28
 
 
CALDO, CANAL DEL III 191 a 45
 
 
Caldrans, Serra de IV 65 a 24
 
 
Caldú III 191 b 7
 
 
CALDUC III 191 a 56
 
 
Calduch III 191 a 58
 
 
Calduf, Molí de III 191 b 9
 
 
Calef III 183 a 9
 
 
CALELLA III 191 b 57
 
 
Calella VI 124 a 18
 
 
CALELLA DE PALAFRUGELL III 193 a 42
 
 
Calella, Mas d'en III 193 a 54
 
 
Calendura III 184 a 19
 
 
Calendureta III 184 a 19
 
 
Ca-lentad V 19 a 5
 
 
Caleph III 183 a 12
 
 
Calepodius III 180 a 31
 
 
Calepodius III 180 a 45
 
 
Calhau III 297 a 56
 
 
Calhobre VII 209 b 23
 
 
CALICANT I 88
 
 
Calicants IV 300 b 37
 
 
Calidensis IV 430 a 37
 
 
Calidensis VII 11 a 60
 
 
Calidònica VIII 45 a 49
 
 
Càlig VII 276 b 25
 
 
CÀLIG III 193 b 14
 
 
Càlig II 498 b 56
 
 
Càlig III 406 a 46
 
 
CALIPONT III 193 b 52
 
 
CALIS, EL III 194 a 5
 
 
Calitges III 194 a 13
 
 
CALITJÀS, EL III 194 a 5
 
 
Calito, Coll de III 194 a 11
 
 
Calitxe, Coves del tio III 194 a 12
 
 
CALJO III 194 a 35
 
 
CALL D'ODÈN, EL III 194 a 45
 
 
Callà III 341 b 21
 
 
Callador, Coll VII 347 a 1
 
 
CALLADRONS III 194 b 4
 
 
Callao, El III 195 a 21
 
 
Callar III 341 b 22
 
 
Callariça, Dominicus de III 190 b 39
 
 
Callaró III 484 a 11
 
 
Callastra, La III 194 b 49
 
 
CALLASTRE III 194 b 38
 
 
Callastrí, Cal III 194 b 54
 
 
Callastrines, Rec de les III 194 b 51
 
 
Callau VI 109 b 22
 
 
CALLAU, RIBERA DEL III 195 a 1
 
 
Callau, Ribera del III 297 a 58
 
 
CALLDETENES III 195 a 43
 
 
Calldetenes VI 402 a 42
 
 
Callegas III 187 b 16
 
 
Callén IV 310 a 60
 
 
Callianum VI 315 a 34
 
 
Callmuth VII 91 b 29
 
 
CALLOSA III 195 b 1
 
 
Callosa de Moncada III 196 a 47
 
 
Callosa de Segura III 196 b 31
 
 
CALLOSA D'EN SARRIÀ III 195 b 4
 
 
Callòsa d'Ensarrià III 195 b 11
 
 
CALLÚS III 197 b 25
 
 
CALM III 198 a 48
 
 
Calm Agre III 223 b 17
 
 
Calm, La III 199 a 39
 
 
Calm, Puig de VII 14 a 20
 
 
CALMA III 198 a 48
 
 
Calmatges III 199 a 20
 
 
Calmeilles III 199 a 56
 
 
Calmejane III 199 a 42
 
 
CALMELLA III 198 a 48
 
 
Calmelles III 199 a 55
 
 
Calmels III 199 a 45
 
 
Calmette III 199 a 39
 
 
Calmont VII 91 b 30
 
 
Calms, Las III 199 a 42
 
 
CALOBRA, SA I 89
 
 
Calobra, sa I 90
 
 
Calobre Aldea-Nova VII 91 b 5
 
 
CALONGE III 199 b 20
 
 
CALONGE III 200 a 3
 
 
CALONGE DE CALAF III 199 b 42
 
 
Calonges III 200 a 56
 
 
Calorines, les I 89
 
 
CALÒRITX I 89
 
 
Calòritx I 89
 
 
Calòritx IV 254 b 45
 
 
CALP III 200 b 19
 
 
Calp III 397 a 54
 
 
Calp lo Vell IV 436 a 28
 
 
Calp, Roca d'En III 202 a 19
 
 
Calpe III 200 b 27
 
 
Calpe III 201 a 55
 
 
Calpe III 397 a 53
 
 
Calpe, Corral de III 202 a 14
 
 
Calpéna, Cases de III 202 a 30
 
 
Calperic VI 124 a 11
 
 
Calperic VIII 36 a 46
 
 
Calpes de Arenoso III 202 a 9
 
 
Calpini III 202 a 41
 
 
CALQUERS, PI III 203 a 57
 
 
Cals IV 456 a 3
 
 
CALS, EL(S) III 203 b 33
 
 
Cals, Pèdes III 199 a 34
 
 
CALSITX, BINI- I 90
 
 
Caltabellota III 489 b 51
 
 
Caltagirone III 489 b 52
 
 
Caltanisetta IV 463 a 55
 
 
Caltanissetta III 489 b 52
 
 
Caltanissetta III 489 b 57
 
 
Caltavuturo III 76 b 43
 
 
Caltavuturo III 489 b 52
 
 
Calul, P. III 258 b 58
 
 
Calull III 258 b 56
 
 
Calvela IV 246 b 1
 
 
Calveles IV 246 b 1
 
 
Calventius III 205 a 20
 
 
Calventius III 477 a 41
 
 
Calvera III 185 b 12
 
 
Calvet, Fondo del III 185 b 41
 
 
Calvià I 293
 
 
Calvià VII 296 b 27
 
 
CALVIÀ I 90
 
 
CALVIÀ III 203 b 58
 
 
Calviac III 205 a 2
 
 
Calviaco III 205 a 5
 
 
Calviano III 205 a 7
 
 
Calvicinius III 205 a 14
 
 
Calvicinus III 205 a 19
 
 
Calvicius III 186 a 7
 
 
Calvignano III 205 a 12
 
 
Calvilianum III 468 a 58
 
 
Calvilius III 364 a 39
 
 
Calvilius III 468 a 35
 
 
Calvilius III 468 a 59
 
 
Calvilius III 205 a 20
 
 
Calvinius III 205 a 12
 
 
Calvinus III 205 a 18
 
 
Calvisson III 186 a 10
 
 
Calvius III 204 b 59
 
 
Calvius III 364 a 40
 
 
Calvus III 468 a 23
 
 
Calvus III 204 b 59
 
 
Cam(p), La III 199 a 39
 
 
Camades, Les III 211 b 10
 
 
Camado III 211 b 9
 
 
CAMAIRA III 205 b 10
 
 
Camaleira III 206 a 3
 
 
Camaleiza III 206 a 5
 
 
Camalencs VII 360 b 4
 
 
Camalès III 206 a 17
 
 
Camalladís III 207 a 13
 
 
CAMALLERA III 205 b 22
 
 
Camallerís, El III 207 a 11
 
 
Camalodonum III 206 b 39
 
 
CAMAlRA III 205 b 10
 
 
Camalus III 206 b 47
 
 
Camaportell, Coll de VI 268 b 45
 
 
CAMARA III 207 a 27
 
 
Camara I 91
 
 
Camarà I 91
 
 
Camàra II 96 a 10
 
 
Camarade III 208 a 44
 
 
CAMARASA III 207 b 9
 
 
Camarasa, Arroyo III 208 b 4
 
 
Camarasa, Mola d'en III 208 b 19
 
 
Camarassa, Beringuer III 208 b 24
 
 
Camarata III 213 a 14
 
 
Camarata II 95 b 44
 
 
CAMARATA, FONT DE I 91
 
 
CAMARDES III 211 b 1
 
 
CAMARDONS III 211 b 1
 
 
CAMARELL III 207 a 27
 
 
Camarell I 91
 
 
Camarell III 213 a 11
 
 
Camarelles III 207 a 42
 
 
Camarelles III 213 a 12
 
 
CAMARENA III 207 a 27
 
 
Camarena I 91
 
 
Camarilles III 213 a 12
 
 
Camarilles, Les I 91
 
 
Camarilles, Les III 207 a 43
 
 
CAMARLES III 211 a 43
 
 
Camaró, el I 91
 
 
Camaró, La Font de III 207 a 45
 
 
CAMARON III 207 a 27
 
 
Camat, Cal III 211 b 7
 
 
CAMATS III 211 b 1
 
 
Cambarica III 206 b 51
 
 
Cambillon III 215 b 29
 
 
Cambó III 215 a 23
 
 
Cambon(s), Le(s) III 215 b 7
 
 
Cambón, El III 215 b 28
 
 
Cambonat III 215 a 29
 
 
Cambordon III 228 a 38
 
 
Cambou, Le III 215 a 60
 
 
Cambous III 215 b 1
 
 
CAMBRA III 211 b 39
 
 
Cambra II 95 b 41
 
 
Cambra III 209 a 53
 
 
Cambra III 213 a 1
 
 
Cambra, Cova V 354 a 5
 
 
CAMBRADASA III 208 b 57
 
 
Cambrai III 208 a 42
 
 
Cambrai I 91
 
 
Cambray III 206 b 38
 
 
Cambrelles, Les III 213 a 11
 
 
Cambrelles, Les I 91
 
 
Cambrenà III 210 a 13
 
 
Cambrenui III 210 a 26
 
 
Cambrero, Cocó el III 212 a 14
 
 
Cambrero, el I 91
 
 
Cambrerol, Can III 212 a 12
 
 
Cambrerola, Castell de III 212 a 11
 
 
CAMBRES III 211 b 39
 
 
Cambres, Les III 209 a 56
 
 
Cambreta, La II 95 b 41
 
 
Cambretes, Les II 95 b 42
 
 
Cambretes, Les III 213 a 6
 
 
Cambretes, Roca de les III 212 a 4
 
 
Cambril, Racó del II 95 b 45
 
 
Cambrilles, Les I 91
 
 
Cambrilles, Les III 213 a 10
 
 
CAMBRILS III 212 a 24
 
 
Cambrils V 44 b 22
 
 
CAMBRILS III 170 a 58
 
 
Cambrils, Pla de II 95 b 46
 
 
Cambro, Barranc del III 213 b 22
 
 
Cambro, el I 91
 
 
Cambrot I 91
 
 
Cambrot III 213 a 8
 
 
Cambrotes, Les III 212 a 6
 
 
Cambruns III 124 b 44
 
 
Cambus IV 306 b 12
 
 
Came III 211 a 26
 
 
Camelaria III 206 a 32
 
 
CAMELES III 213 b 50
 
 
Cameles III 206 b 10
 
 
Cameles IV 306 b 41
 
 
Camelie III 214 a 34
 
 
Cameliè, Bois du III 206 a 8
 
 
Camelière III 214 a 35
 
 
Camelière, Mas III 206 a 8
 
 
Camellàs III 214 a 44
 
 
Camelorigi III 206 b 39
 
 
Camelus III 206 b 41
 
 
CAMENYA III 214 a 57
 
 
Cameros III 206 b 39
 
 
Cameros III 206 b 49
 
 
Camillus III 207 a 23
 
 
CAMINANTO, EL III 214 b 10
 
 
Camiols III 418 a 59
 
 
Camo(i)ra III 207 a 29
 
 
Camó, El III 215 a 15
 
 
Camoeiras III 215 b 56
 
 
Camões III 215 b 53
 
 
Camon III 215 b 15
 
 
Camona III 215 a 21
 
 
Camondos III 215 b 56
 
 
Camone III 215 b 58
 
 
Camoni III 215 b 58
 
 
Camonica, Val III 215 b 57
 
 
Camonius III 215 b 59
 
 
Camons, Les III 215 b 25
 
 
Camorteres V 408 b 30
 
 
CAMÓS III 214 b 19
 
 
Camós II 31 b 49
 
 
Camou III 215 b 17
 
 
Camous III 215 b 24
 
 
Campa, la III 221 a 50
 
 
Campalans VII 45 b 47
 
 
CAMPAMAR III 216 a 10
 
 
Campamara, Na III 216 a 20
 
 
CAMPANA III 216 a 28
 
 
Campana I 92
 
 
Campana, La VI 296 a 40
 
 
Campana, Puig I 92
 
 
Campana, Puig I 237
 
 
CAMPANAR III 216 a 33
 
 
Campanar VI 296 a 33
 
 
Campanar, El IV 166 b 56
 
 
Campanares VI 296 a 34
 
 
Campanàrio III 216 a 32
 
 
Campanàrio VI 296 a 34
 
 
CAMPANÀRIO, SON I 91
 
 
Campanassa, la I 92
 
 
Campaner III 216 a 30
 
 
Campanera, la I 92
 
 
CAMPANERES, SES I 92
 
 
Campanet I 92
 
 
Campanet VI 296 a 34
 
 
CAMPANET I 92
 
 
Campaneta VI 296 a 33
 
 
Campaneta, la I 92
 
 
Campaneta, sa I 92
 
 
Campaneta, sa I 92
 
 
Campanetes, les I 92
 
 
Campanets I 92
 
 
CAMPANITX I 92
 
 
Campanitx VI 296 a 35
 
 
Campanitx IV 255 a 16
 
 
Campanitx I 92
 
 
Campanius III 222 a 2
 
 
Campanuixos VII 178 a 2
 
 
CAMPANYÀ III 216 a 41
 
 
Campapeix V 280 b 45
 
 
CAMPARAN III 216 a 57
 
 
CAMPAUS III 216 b 10
 
 
Campbaulou V 335 a 39
 
 
Campbrion V 336 a 26
 
 
Campcardós VI 270 b 31
 
 
CAMPCARDÓS, VALL DE III 216 b 19
 
 
CAMPDÀSENS III 216 b 33
 
 
Campderà III 219 b 32
 
 
CAMPDEVÀNOL III 216 b 49
 
 
Campdorà VII 296 b 18
 
 
CAMPDORÀ III 219 b 15
 
 
Campdurà III 219 b 45
 
 
Campduran III 219 b 41
 
 
Campeà, Bosc del IV 57 b 31
 
 
CAMPELLES III 220 b 3
 
 
CAMPELLES III 220 b 27
 
 
Campelles VII 175 a 29
 
 
CAMPELLO III 221 b 31
 
 
Campellos III 221 b 42
 
 
CAMPELLS III 221 b 24
 
 
Campestre, Lo VI 280 b 51
 
 
Campforcado, Serrat de IV 265 a 46
 
 
Campiello III 221 b 49
 
 
Campiglia III 221 b 4
 
 
Campiglia III 221 b 7
 
 
Campiglio III 221 b 5
 
 
Campigliola III 221 b 6
 
 
Campiglioli III 221 b 6
 
 
Campignano III 222 a 1
 
 
Campigno III 222 a 1
 
 
Campiliacus III 222 a 37
 
 
Campilianum III 222 a 37
 
 
Campilius III 222 a 35
 
 
Campilla III 221 b 17
 
 
CAMPILLÀ III 222 a 17
 
 
Campilles VII 175 a 29
 
 
CAMPILLES III 221 a 10
 
 
Campillo III 221 b 43
 
 
Campilus III 222 a 35
 
 
Campina, La III 222 b 20
 
 
CAMPINS III 222 a 49
 
 
Campins III 429 a 1
 
 
Campiny III 221 b 60
 
 
Campiña III 222 a 6
 
 
CAMPIRME III 222 b 39
 
 
Camp-las-Eras IV 261 b 22
 
 
CAMPLLONG III 223 a 1
 
 
Campllong, Pla de V 95 b 47
 
 
CAMPMÀGE(R) III 223 a 34
 
 
CAMPMAGRE, PLA DE III 223 b 9
 
 
CAMPMAJOR, SANT MARTÍ DE III 223 b 45
 
 
CAMPMAJOR, SANT MIQUEL DE III 223 b 45
 
 
CAMPMANY III 224 a 18
 
 
Campmany V 181 a 4
 
 
Campo de Calatrava III 490 a 6
 
 
Campo, El III 226 a 37
 
 
CAMPO, LO III 224 a 44
 
 
Campodònico VIII 45 a 49
 
 
Campodorà III 219 b 47
 
 
Campofragoso VII 429 a 2
 
 
Campolacreu, Serrat de III 224 a 56
 
 
Campolén III 224 a 58
 
 
Campoleo V 167 b 48
 
 
CAMPOME III 224 b 15
 
 
Camporan III 216 b 4
 
 
Camporanes VI 290 b 21
 
 
Camporans III 216 b 3
 
 
Campo-redon VI 419 b 46
 
 
Campo-redono, Costa de III 224 a 60
 
 
Camporrellets III 225 a 44
 
 
CAMPORRELLS III 225 a 13
 
 
Camporrigo II 35 b 11
 
 
Camporrigos, Es II 35 b 11
 
 
Camporrillo III 225 b 55
 
 
Camporrubí III 224 b 2
 
 
Campo-rubí VI 439 b 22
 
 
Campo-rúbio III 226 a 44
 
 
CAMPOS III 226 a 7
 
 
Campos, Els III 224 a 54
 
 
Campos, Mas de II 63 b 38
 
 
Campo-santos, Els III 226 a 55
 
 
Campo-sérvoli III 368 b 15
 
 
Camposines VI 236 b 27
 
 
CAMPOSINES, LES III 226 b 42
 
 
Camposines, Les VI 300 b 27
 
 
Camposines, Les VII 45 a 11
 
 
CAMPOSSÍ III 226 b 4
 
 
Campoumo III 224 b 48
 
 
Campoy II 103 a 36
 
 
CAMP-RAMONET III 216 a 1
 
 
Camp-real VII 54 a 52
 
 
Camp-redó III 228 a 41
 
 
Camp-rodó III 228 a 33
 
 
CAMPRODON III 227 b 55
 
 
Camprodon VI 313 a 32
 
 
Camp-rodon III 228 a 30
 
 
Camprovín III 228 b 13
 
 
Camprubí VI 439 b 21
 
 
CAMPRUBÍ, RIERA DE III 228 a 55
 
 
CAMPS III 228 b 27
 
 
Campsaulines VI 236 b 28
 
 
Campsaulines VI 300 b 27
 
 
Campsaulines II 278 a 32
 
 
CAMPSENTELLES, SANT FOST DE III 349 a 33
 
 
Campsevy III 442 b 41
 
 
Camptou VII 331 a 42
 
 
Campusinyo III 227 b 21
 
 
Cam-ramonet VI 425 b 13
 
 
Camulus III 206 b 41
 
 
Cana(d)er, El III 230 a 49
 
 
Canà(r), Es II 97 b 4
 
 
Canà, Barranc del II 97 b 2
 
 
Canà, Lo II 97 b 1
 
 
Canabal III 236 b 11
 
 
Canabals III 236 a 52
 
 
Cana-Colera, Penya III 405 a 54
 
 
Canada d'Ares III 238 b 55
 
 
Canada d'Ares, La VIII 59 a 6
 
 
Canada, la III 238 b 59
 
 
CANADAL III 229 b 50
 
 
Canadal III 194 b 26
 
 
CANADELL III 238 a 46
 
 
Canadell, El VI 124 a 18
 
 
CANADELLA III 230 a 23
 
 
Canadella III 238 b 38
 
 
CANADELLO III 230 a 23
 
 
Canadello, Lo III 238 b 13
 
 
CANADER III 230 a 33
 
 
Canadero, Lo III 230 a 47
 
 
Canades, les III 238 b 59
 
 
Canadillo III 232 a 10
 
 
CANAL III 230 b 54
 
 
Canal de Navarrés, la V 450 b 18
 
 
CANALDA III 232 a 40
 
 
CANALDA IV 297 a 52
 
 
Canalda IV 444 b 45
 
 
Canaledo III 170 b 52
 
 
Canaledo, El III 232 a 31
 
 
Canalelles III 231 b 57
 
 
Canalena III 232 a 26
 
 
Canales III 231 a 43
 
 
CANALETA III 231 a 52
 
 
Canalies III 231 b 45
 
 
Canalilla III 231 b 37
 
 
Canalilles III 231 b 41
 
 
Canalillo III 292 b 14
 
 
Canalitx III 231 a 49
 
 
Canalix III 231 a 48
 
 
Canallóns, Cova dels III 232 a 19
 
 
Canalosa, La III 232 a 14
 
 
CANALS III 231 a 22
 
 
CANALS III 230 b 58
 
 
Canals VII 37 a 45
 
 
Canals, Can I 206
 
 
Canals, Rivus de III 250 a 43
 
 
Canalux III 231 a 50
 
 
Canama III 241 a 36
 
 
Cananis III 241 a 37
 
 
Cananius III 241 a 37
 
 
CANAPOST III 232 a 54
 
 
Canar, Cas I 94
 
 
CANARI III 232 b 58
 
 
Canariera, La III 233 a 18
 
 
Canaril III 230 b 47
 
 
Canarill III 232 a 7
 
 
Canarill III 292 b 12
 
 
Canarilla, La III 231 b 52
 
 
Canarossa IV 441 b 20
 
 
Canarossa IV 441 a 26
 
 
CANAROSSA I 92
 
 
Canarrosa I 93
 
 
Canarrossa I 93
 
 
CANAVAT III 233 b 17
 
 
Canavats III 233 b 20
 
 
Canavé, Câ III 236 b 39
 
 
CANAVELLES III 233 b 47
 
 
Canaver de Dalt, Can III 236 b 38
 
 
Canavos III 241 a 37
 
 
Canaxet III 284 b 51
 
 
Canc III 234 b 32
 
 
CANÇ III 228 b 29
 
 
Cancallaire, Serrat del III 234 b 13
 
 
CANCALLERS, ROC DE III 234 a 57
 
 
Cancarix IV 255 a 17
 
 
Cancela(s) III 229 a 37
 
 
Cancer III 229 a 45
 
 
Cances III 229 a 13
 
 
Cancia, La III 229 a 15
 
 
Cancias III 229 b 27
 
 
Cancias, Sierra de III 229 a 42
 
 
Cancio III 229 a 11
 
 
Cancio III 229 b 40
 
 
Cánd(r)es III 421 a 55
 
 
Candalicae III 241 a 15
 
 
Candalion III 241 a 15
 
 
Candaliu III 241 a 15
 
 
Candamius III 241 a 16
 
 
Candamius III 241 a 19
 
 
Candanedo, Puerto de III 241 a 20
 
 
Candate III 241 a 16
 
 
CANDEAL III 234 b 42
 
 
Candeco III 241 a 14
 
 
Candejano III 235 a 60
 
 
CANDELIS III 234 b 42
 
 
CANDELL III 238 a 17
 
 
CANDELL III 237 b 57
 
 
Candella, Torre III 238 a 42
 
 
Candendo, Puerto de III 241 a 20
 
 
Canderà III 219 b 36
 
 
Candia IV 309 a 35
 
 
Candiac III 235 a 33
 
 
Candiacum III 241 a 16
 
 
CANDIALES III 234 b 42
 
 
Candiana III 235 a 48
 
 
Candidiacum III 235 a 39
 
 
Candidianum III 235 a 37
 
 
Candidianus III 235 a 50
 
 
Candidius III 235 a 31
 
 
Candidus III 235 a 31
 
 
Candien III 235 b 19
 
 
Candién IV 310 a 28
 
 
CANDIENT IV 310 a 32
 
 
Canebri III 241 a 34
 
 
Canechorisma III 241 a 35
 
 
Canecosedlon III 241 a 29
 
 
Canecummia III 241 a 35
 
 
Canedillo III 232 a 12
 
 
Cànego, Lo III 242 a 3
 
 
Caneius III 235 a 25
 
 
CANEJAN III 235 a 1
 
 
Canéjean III 235 a 21
 
 
Canellas III 235 b 60
 
 
CANELLES III 235 b 42
 
 
Canelles II 139 b 39
 
 
Canellets, Els III 236 a 9
 
 
Canellons III 236 a 10
 
 
Canemals III 62 b 22
 
 
CANEMALS III 236 a 28
 
 
CANEMAR III 236 b 20
 
 
Canemares III 236 a 56
 
 
Canemars III 236 b 27
 
 
Canemassos, Els III 236 b 34
 
 
CANENA, BENI- III 236 b 53
 
 
Canentellos III 241 a 35
 
 
Canerilla III 231 b 54
 
 
Canesia V 227 a 48
 
 
Canèssia I 94
 
 
CANESSIA, SA I 94
 
 
Canèssies I 94
 
 
Canessies, ses I 94
 
 
CANET III 237 a 12
 
 
Canet II 14 a 55
 
 
Canet d'Adri II 14 a 51
 
 
CANET D'ADRI III 237 a 45
 
 
CANET DE BERENGUER III 237 b 18
 
 
Canet de Berenguer II 459 b 16
 
 
CANET DE MAR III 237 b 1
 
 
Canet de Morvedre III 237 b 21
 
 
CANET DE ROSSELLÓ III 237 a 25
 
 
CANET DE VERGES III 237 a 54
 
 
Canet del Maestre III 237 b 14
 
 
Canet del Vilatge III 237 a 28
 
 
Canet d'En Berenguer III 237 b 21
 
 
CANET LO ROIG III 237 b 8
 
 
Canet, Font del IV 487 b 46
 
 
Caneto III 237 b 29
 
 
Canetonnensis III 241 a 31
 
 
Canets, Punta des III 237 b 35
 
 
Càneves, Can III 243 b 43
 
 
CANFALI III 239 a 42
 
 
Canfali, Punta IV 23 a 48
 
 
Canganell III 192 b 35
 
 
Cani V 354 b 20
 
 
Caniac III 249 b 21
 
 
Canicoi III 241 a 13
 
 
Canicus III 241 a 12
 
 
CANIDELL III 239 a 57
 
 
Canidell I 106
 
 
Canidell III 176 a 11
 
 
Canidell, Vall del III 239 a 33
 
 
Canigiano III 235 b 32
 
 
CANIGÓ III 239 b 15
 
 
Canigó III 242 b 20
 
 
Canigó VIII 64 a 27
 
 
Cànigo, Lo III 240 b 25
 
 
Canigó, Pica de VIII 57 b 24
 
 
Canigòus, Els III 241 b 18
 
 
Canilhac III 242 a 16
 
 
Canillo II 117 b 1
 
 
Canillo VIII 64 a 25
 
 
Canillo IV 82 a 17
 
 
Canillo IV 410 b 13
 
 
Canillo III 241 a 58
 
 
Canillo II 233 b 42
 
 
CANILLO III 242 a 33
 
 
Canillo II 484 a 58
 
 
Canilo III 242 b 46
 
 
Canís, El I 94
 
 
Canís, El II 97 b 54
 
 
Canís, Fàbrica del II 97 b 55
 
 
Caníssio I 94
 
 
Caníssios, els I 94
 
 
Canius III 249 b 20
 
 
Cànix IV 312 a 7
 
 
Canjáyar VIII 141 b 37
 
 
Cannellis II 96 a 45
 
 
CANO III 242 b 54
 
 
Cano, Riu VI 400 a 8
 
 
Canoà III 244 a 1
 
 
CÀNOA III 243 b 14
 
 
Cànoa III 244 a 21
 
 
CÀNOES III 243 a 11
 
 
CANOETES III 243 b 19
 
 
CANÒLIC III 244 a 29
 
 
CANONJA, LA III 244 b 8
 
 
Canors, Els III 233 a 19
 
 
Canos, Ca(l)s III 243 a 4
 
 
CANÓS, EL III 244 b 26
 
 
Canós, El VI 279 b 16
 
 
Canos, Rec de III 244 a 4
 
 
Canòva, la III 243 a 52
 
 
CANOVELLES III 243 b 48
 
 
CÀNOVES III 243 b 33
 
 
Cànoves V 170 a 20
 
 
CÀNOVES III 243 a 11
 
 
Canovêta, Sa III 243 a 56
 
 
Cansinos III 300 a 5
 
 
CANSOBERNA III 244 b 47
 
 
Cansoberna VII 188 b 38
 
 
CANSUBERRI III 245 a 16
 
 
Cansuberri III 302 a 34
 
 
Cantabou VII 194 a 15
 
 
CANTABRÀ III 245 a 26
 
 
Cantàbria III 229 b 2
 
 
Cantabria, Sierra II 45 b 40
 
 
Cantagall VII 194 a 17
 
 
Canta-gall III 246 b 16
 
 
Cantagall, Son III 245 a 40
 
 
CANTAGALLO III 245 a 36
 
 
Cantagallo I 88
 
 
Cantagallo IV 300 b 20
 
 
Canta-gallo III 246 b 16
 
 
Cantagranolles III 247 b 33
 
 
CANTAL III 245 a 47
 
 
Cantal III 229 b 15
 
 
Cantalar, Barranc del III 245 b 8
 
 
Cantalassos, Els III 245 b 18
 
 
Cantalloba III 246 a 53
 
 
Cantallobos III 246 a 51
 
 
Cantallop, Serrat d'en III 246 a 52
 
 
CANTALLOPS III 246 a 1
 
 
Cantallops VII 194 a 16
 
 
Cantalobos III 246 a 49
 
 
Cantalocella III 246 b 16
 
 
Cantalocella VI 9 b 41
 
 
Cantalot, El III 245 b 26
 
 
Cantals, Collada dels III 245 b 1
 
 
Cantals, Pletiu dels III 245 b 1
 
 
Cantalupo III 247 a 15
 
 
Canta-perdiu III 246 b 15
 
 
CANTA-RANA III 247 b 15
 
 
Canta-rana III 246 b 15
 
 
Canta-rana V 170 b 15
 
 
Cantarell III 245 b 30
 
 
Cantares, Tossalet de III 245 b 21
 
 
Cantarets, Ombria de(l)s III 245 b 24
 
 
Canten-i-Dormen, Ribera de IV 24 a 8
 
 
CANTENYS III 351 a 22
 
 
Canter, Pla de VII 263 a 45
 
 
CANTERA III 245 a 47
 
 
Canterer, Bassa del III 245 b 44
 
 
Cantereria, la III 245 b 48
 
 
Cantereries, Les III 245 b 54
 
 
Canterero III 245 b 42
 
 
Canterers III 245 b 42
 
 
Canteres, Les III 245 b 33
 
 
Canteresos III 245 b 28
 
 
Canteret, Caseta de III 245 b 59
 
 
Canterilles de Guillem, Les II 98 b 37
 
 
Cantia III 229 b 28
 
 
Cantillepa, Font de IV 332 a 7
 
 
Cantiorix III 229 b 33
 
 
Cantirer, Masia III 245 b 58
 
 
Cantium III 229 b 26
 
 
CANTÓ III 247 b 40
 
 
Cantodunum III 229 b 20
 
 
Cantoialum III 229 b 19
 
 
Canto'l-gallo I 88
 
 
Cantonets, Els III 248 a 14
 
 
Cantons, Coll de III 248 a 12
 
 
CANTÒRIA III 248 a 20
 
 
Cantorix III 229 b 33
 
 
CANTOU, TOLL DE III 248 a 31
 
 
Cantuern VII 358 a 39
 
 
Canturri VII 186 a 54
 
 
Canturri II 490 a 15
 
 
Canturri II 43 a 40
 
 
CANTURRI III 248 a 39
 
 
Cantusblandus III 35 a 5
 
 
CANUDA III 248 a 57
 
 
Canudes, Cal III 248 b 12
 
 
Canum III 250 b 7
 
 
CANUM, ES I 95
 
 
Canus III 235 a 26
 
 
Canut, Mas de III 248 b 16
 
 
Canut, Molí de III 248 b 16
 
 
CANUTELLS, ES I 95
 
 
Canutells, Es III 248 b 27
 
 
Canutes III 248 b 25
 
 
CANYA III 248 b 49
 
 
CANYÀ III 249 b 1
 
 
Canya(d)es, Les III 249 b 51
 
 
CANYADA III 249 b 25
 
 
Canyada III 238 b 51
 
 
CANYADA DE BERIC, LA III 249 b 27
 
 
Canyada de Beric, La II 80 b 8
 
 
Canyades, Les III 249 b 49
 
 
Canyadetes, Les III 249 b 55
 
 
Canyamars III 236 a 58
 
 
CANYAMEL I 95
 
 
Canyamel I 44
 
 
Canyamel, Torre de III 467 b 36
 
 
Canyamel, Torre de I 294
 
 
Canyar, El III 249 a 11
 
 
Canyaret III 249 a 21
 
 
Canyarets, Barranc des III 249 a 34
 
 
Canyars, Camí de III 249 a 17
 
 
Canyassos, Els III 249 a 19
 
 
CANYAVATE III 233 b 17
 
 
CANYELLES III 250 a 3
 
 
Canyer III 249 a 41
 
 
Canyeret, El III 249 a 43
 
 
Canyes III 249 a 5
 
 
CANYET III 250 a 19
 
 
Canyet III 237 b 38
 
 
Canyet, Riera de(l) VI 124 a 14
 
 
Canyeta, la III 249 a 48
 
 
Canyoles, Les III 249 a 46
 
 
CÀNYOLES, RIU III 250 a 36
 
 
Canyon III 250 b 9
 
 
Canzana III 229 a 17
 
 
CANZIL, BENA- II 419 b 1
 
 
CANZIL, BENA- III 250 b 15
 
 
Canzinell III 250 b 24
 
 
Canzobre III 229 a 23
 
 
Canzobre III 229 a 32
 
 
Cañadas de Don Ciro III 312 a 25
 
 
Caoni V 354 b 31
 
 
Capaccio III 164 a 47
 
 
Capaccio III 165 a 15
 
 
Capaccio III 165 a 20
 
 
CAPAFONTS III 250 b 38
 
 
Capafonts I 97
 
 
Capafonts IV 359 a 19
 
 
Capaigua, lo III 163 b 55
 
 
CAPAIMONA III 251 a 9
 
 
CAPARELLA III 251 a 33
 
 
Caparius III 157 b 49
 
 
Caparrella IV 242 a 43
 
 
Caparrella, La III 251 a 37
 
 
Caparrella, La VII 228 a 12
 
 
Capatx(o) III 165 a 21
 
 
Capatx, Barranc de III 164 a 53
 
 
CAPÇANES III 251 a 49
 
 
Capçanes III 158 b 40
 
 
Capcentelles III 349 a 34
 
 
CAPCIR III 252 a 52
 
 
Capcir III 158 b 28
 
 
Capcir III 190 a 34
 
 
Capcir III 343 a 47
 
 
Capcir IV 208 b 13
 
 
Capçira, Na III 252 b 18
 
 
Capdaigua, Molí III 163 b 58
 
 
Capdelàas V 41 b 12
 
 
CAPDEPERA III 253 a 52
 
 
Cap-de-rec III 167 b 9
 
 
Capdevila V 268 a 27
 
 
Capdit III 164 a 16
 
 
CAPELL III 254 a 48
 
 
Capellà Barona, Cas II 351 a 49
 
 
CAPELLA DE VILA-RASA VIII 21 b 29
 
 
Capella, Gorga del VI 24 b 42
 
 
CAPELLADA, VALL DE III 253 b 56
 
 
CAPELLADES III 253 b 1
 
 
Capellania, La VI 241 a 30
 
 
Capell-de-Ferro III 254 a 44
 
 
Capeller, Cas III 254 a 36
 
 
Capellera, Cal III 254 a 35
 
 
Capellet, Còrrec del III 254 a 32
 
 
Capellí, Can III 254 a 38
 
 
Capelló III 253 b 25
 
 
Capelló III 253 b 50
 
 
Capelló, El II 358 a 44
 
 
Capellotí, Son III 254 a 43
 
 
CAPENAL III 254 b 14
 
 
Capestang III 161 a 50
 
 
Capestanh III 161 a 47
 
 
Capestany, Masia de III 161 a 44
 
 
Capeta III 254 a 30
 
 
Capicorb I 97
 
 
Capifonts III 250 b 54
 
 
CAPIFORT I 96
 
 
Capitius III 158 b 42
 
 
Capitius III 251 b 40
 
 
Capitius III 252 a 18
 
 
Càpito I 97
 
 
Capitos III 251 b 55
 
 
Càpitos, els I 97
 
 
Capitu III 251 b 54
 
 
Cap-la-Costa, lo IV 261 b 20
 
 
Cap-la-Roca IV 261 b 16
 
 
Cap-la-Roca, lo IV 261 b 14
 
 
Capmaneu V 364 b 49
 
 
Capmany III 224 a 33
 
 
Capmany V 181 a 6
 
 
CAPMÀS III 254 b 29
 
 
CAPÓ III 429 a 41
 
 
Capó, Obaga de III 429 b 3
 
 
CAPOCORB I 97
 
 
Capocorb I 97
 
 
Capofro VII 429 a 3
 
 
CAPOLAT III 254 b 40
 
 
Capolatell III 254 b 59
 
 
Capona, Barranc de la III 429 b 9
 
 
Capons III 429 a 59
 
 
Capons, Rafalet dels III 429 b 6
 
 
CAPORUTXO, EL III 255 a 8
 
 
Caporutxo, El III 254 a 29
 
 
Capotxí III 255 a 25
 
 
Cappacum III 252 a 7
 
 
Cappegròs I 97
 
 
Cappellianus III 252 a 4
 
 
Cappitius III 251 b 40
 
 
Cappius III 252 a 6
 
 
Cappo III 252 a 5
 
 
Capponius III 252 a 4
 
 
Caprala II 354 a 54
 
 
Caprala III 281 b 38
 
 
Caprasiacum III 461 b 19
 
 
Caprasius V 215 a 7
 
 
Caprasius III 169 b 17
 
 
Caprasius III 261 a 46
 
 
CAP-REDONDO III 250 b 29
 
 
Caprelius III 168 b 44
 
 
Caprentius II 343 a 20
 
 
Caprentius III 168 b 43
 
 
Caprentius III 468 a 18
 
 
Capriana III 169 b 35
 
 
Capriano III 169 b 34
 
 
Caprianus II 343 a 21
 
 
Caprilius III 168 b 44
 
 
Caprilius III 468 a 17
 
 
Caprina III 168 a 47
 
 
Caprinius III 468 a 17
 
 
Caprius III 168 b 44
 
 
Caprius III 169 b 32
 
 
Caprius III 461 b 47
 
 
Caprius III 468 a 17
 
 
Capsacosta VI 457 a 39
 
 
CAPSACOSTA III 255 b 1
 
 
Capsallants VI 302 b 22
 
 
Capsec VII 347 a 59
 
 
CAPSEC III 255 b 12
 
 
CAPSELL, BENI- III 255 b 31
 
 
Capuda, La I 97
 
 
Capuda, La III 254 a 30
 
 
Capudecs III 164 b 31
 
 
Capudeix III 164 b 31
 
 
Capurri I 97
 
 
Capus III 251 b 57
 
 
CAPÚS, BINI- I 98
 
 
Caputaquensis III 164 a 46
 
 
Caputxet, Serrat de III 255 a 20
 
 
Caputxets, Els III 255 a 22
 
 
Caputxo III 255 a 24
 
 
Càquera VII 406 a 37
 
 
Car(a)manyes, Mas d'En III 257 a 29
 
 
CARABADIUS III 255 b 36
 
 
Carabanchel III 255 b 47
 
 
CARABANXEL III 255 b 43
 
 
Carabaña V 302 b 37
 
 
CARABASSALS, LES ROQUES III 256 a 6
 
 
Carabasser III 256 a 31
 
 
Carabassero III 256 a 39
 
 
Carabassers, Serrat dels III 256 a 35
 
 
Carabasset, Son I 281
 
 
Carabassetes, Les III 256 a 37
 
 
Carabasso III 256 a 40
 
 
Carabinas III 432 b 59
 
 
Carabixa III 284 a 14
 
 
Carabona III 256 a 45
 
 
Carabona V 302 b 37
 
 
CARABUENA III 256 a 42
 
 
Caraca III 263 a 32
 
 
CARAGOL III 256 b 1
 
 
Caragola, La III 256 b 30
 
 
Caragoler, Es Puig III 256 b 39
 
 
Caragoles, Ca Ses III 256 b 41
 
 
Caragolet, Lo III 256 b 32
 
 
Caragolí, Cometa del III 256 b 35
 
 
Caragols, Còrrec del(s) III 256 b 22
 
 
Caraig II 316 b 22
 
 
Caraig V 48 b 49
 
 
Carall (Cavall) Barnat VI 410 b 16
 
 
CARALL BERNAT III 256 b 51
 
 
Carallonga III 208 a 6
 
 
Caramanchel III 255 b 53
 
 
Caramanchel III 255 b 47
 
 
CARAMANDAIS III 255 b 43
 
 
Caramandais II 95 b 57
 
 
Caramandais II 96 a 11
 
 
Caramandais III 213 a 15
 
 
Caramandais III 255 b 58
 
 
Caramanh III 257 a 18
 
 
CARAMANY III 257 a 12
 
 
CARAMANY, CAN I 99
 
 
Caramel·lo I 96
 
 
CARAMELLA, LA III 257 a 49
 
 
Caranáns III 183 b 60
 
 
CARANCA III 258 a 27
 
 
CARANÇÀ III 257 b 4
 
 
Carançà III 255 b 57
 
 
Carancs, Los III 258 a 30
 
 
CARANQUET III 258 a 27
 
 
CARANT III 258 a 27
 
 
Carant VII 13 a 35
 
 
Caranta, La III 258 a 59
 
 
Carantes, Les III 258 b 3
 
 
Carantet, Llau del III 258 b 5
 
 
Carantius III 258 a 9
 
 
Carantó, Coves del III 258 b 7
 
 
Caranto, Lo III 258 b 11
 
 
Carantos, Es III 258 b 12
 
 
Carants, Els III 258 a 50
 
 
Caranzano III 258 a 2
 
 
Caras II 100 b 11
 
 
Carastreta, Sa III 208 a 11
 
 
CARAÜLL III 258 b 29
 
 
Caraüll VII 371 a 29
 
 
Caraussans, Estany de III 257 b 52
 
 
Caravaca V 302 b 37
 
 
Caravantes III 255 b 54
 
 
Caravanzo III 255 b 55
 
 
Caravera, La III 293 b 50
 
 
CARBASÍ III 259 b 21
 
 
Carbasí IV 416 b 12
 
 
Carbassa IV 416 b 13
 
 
Carbassals, Roques IV 416 b 13
 
 
Carbassers, Font de III 256 a 34
 
 
Carbassers, Ras de III 256 a 34
 
 
Carbassí III 259 b 26
 
 
Carbassons, El carrer dels III 256 a 29
 
 
CARBEZ, BENI- I 100
 
 
Carbo II 99 a 10
 
 
CARBÓ III 261 b 24
 
 
CARBONERA V 37 b 40
 
 
Carbonera, Rambla VIII 85 a 21
 
 
Carbonera, Rambla VIII 84 b 30
 
 
Carbonero III 261 b 26
 
 
Carbonills III 261 b 38
 
 
CARBONILS III 261 b 29
 
 
Carbuçals, Els III 256 a 18
 
 
Carcabuey III 263 a 38
 
 
Carcabuey III 259 b 6
 
 
Carcabús III 171 b 29
 
 
Carcacia III 263 a 15
 
 
Carcacía III 263 a 16
 
 
Carcagnac III 265 a 51
 
 
Carcaix III 263 a 24
 
 
Carcaix, El III 265 b 11
 
 
Carcaixells, Els III 263 a 22
 
 
CARCAIXENT III 261 b 51
 
 
Carcajente III 262 a 13
 
 
Carcajona, La III 263 a 18
 
 
Carcalí IV 317 b 43
 
 
Carcalí, El III 265 a 58
 
 
Carcalí, El VII 406 a 10
 
 
CARCANA III 265 a 1
 
 
Carcanade III 265 a 53
 
 
Carcanet III 265 a 28
 
 
Carcanet VII 405 b 50
 
 
Carcanières III 265 a 49
 
 
Carcanox III 265 a 24
 
 
Carcanyal, El III 265 a 42
 
 
Carcanyo, El III 265 a 41
 
 
Carcanyol, El III 265 a 17
 
 
Carcar III 265 b 8
 
 
CÁRCAR VII 405 b 35
 
 
Carcasia III 263 a 15
 
 
Carcasio III 262 b 32
 
 
Carcassius III 262 b 6
 
 
Carcassius III 262 b 52
 
 
Carcasso III 263 a 1
 
 
Carcasso III 263 a 9
 
 
Carcassona III 262 b 24
 
 
Carcassona, Mas III 264 b 16
 
 
Carcenius III 264 a 56
 
 
CÀRCER III 265 b 56
 
 
Càrcer VII 188 a 48
 
 
Càrcer VII 406 a 42
 
 
Carcerenya, Mas Nou de III 266 a 43
 
 
Carcerenya, Vall III 266 a 37
 
 
Carchases III 264 b 9
 
 
Carche III 295 a 58
 
 
Carchedonius III 264 a 57
 
 
Carcia IV 313 b 52
 
 
Carcolze IV 297 a 21
 
 
Carcolze VII 367 a 12
 
 
Carcolze VII 64 a 50
 
 
Carcolze VI 35 a 8
 
 
Carcolze II 485 a 56
 
 
Carcolze IV 296 b 42
 
 
Carcolze III 446 a 54
 
 
Carcolze II 485 a 60
 
 
CARCOLZE III 266 a 49
 
 
Carcolze III 320 a 11
 
 
Card IV 317 a 12
 
 
Cardà IV 65 a 24
 
 
CARDAIX III 267 a 5
 
 
Cardaix IV 255 a 8
 
 
Cardaix V 75 a 43
 
 
CARDAIX, CAN I 99
 
 
Cardaix, Son VII 194 b 32
 
 
CARDAMELLER III 267 a 15
 
 
Cardameller IV 92 b 8
 
 
Cardaner III 269 a 1
 
 
Cardanxa IV 317 a 14
 
 
Cardatxa IV 317 a 15
 
 
Cardax, Son III 267 a 8
 
 
CARDEDEU III 267 a 27
 
 
Cardedo III 276 b 39
 
 
Cardedo III 278 a 52
 
 
Cardèdol III 278 a 52
 
 
CARDELL III 268 b 12
 
 
Cardelli, Cova III 268 b 35
 
 
Cardellus III 268 b 28
 
 
CARDENER III 268 b 41
 
 
Cardener, La Torre de III 270 a 29
 
 
CARDET III 270 a 53
 
 
Cardet III 276 b 39
 
 
Cardet III 278 a 51
 
 
Cardétole III 268 b 22
 
 
Cardétole III 268 b 3
 
 
Cardèvol II 228 a 55
 
 
Cardèvol, El III 268 a 40
 
 
Cardiel III 268 b 16
 
 
Cardila III 211 b 29
 
 
Cardila IV 336 a 17
 
 
Cardillo, Cal III 268 a 48
 
 
Cardilo IV 328 b 12
 
 
CARDILS III 270 b 4
 
 
Cardinxes IV 317 a 14
 
 
CARDÓ III 270 b 30
 
 
Cardó VII 241 a 7
 
 
CARDONA III 271 a 41
 
 
Cardoner III 269 a 4
 
 
Cardoneta III 270 b 59
 
 
CARDÓS, VALL DE III 273 a 24
 
 
Cardosa, La VI 279 b 16
 
 
Cardou, Le III 270 b 55
 
 
Cards-Colers, Els III 405 a 55
 
 
Cardús IV 317 a 18
 
 
Cardús VII 347 a 26
 
 
Caregue II 306 a 56
 
 
Caregue III 30 b 40
 
 
Caregue VII 143 b 30
 
 
Caregulhes III 258 b 45
 
 
Careius III 40 b 28
 
 
Carerac III 40 b 30
 
 
Carerac VII 291 b 11
 
 
CARERAC III 273 a 46
 
 
Carerac VII 299 a 49
 
 
Caresius III 40 b 28
 
 
Caresius III 273 a 58
 
 
Careta, La III 466 a 5
 
 
Caretes, Les III 466 a 3
 
 
Cargal, el IV 317 b 41
 
 
Cargallit III 278 b 33
 
 
Cargol, Puig del Clot del III 256 b 3
 
 
Carigi III 273 a 60
 
 
Carigia III 273 a 60
 
 
Carigio III 273 a 59
 
 
Carigiolo III 273 a 60
 
 
Carinius III 40 b 28
 
 
Carisius III 40 b 28
 
 
Carisius III 273 a 57
 
 
Carius III 40 b 25
 
 
Carlà II 38 a 1
 
 
Carlares III 281 b 43
 
 
CARLARES III 273 b 3
 
 
Carlares I 39
 
 
CARLAT, VALL DE III 273 b 19
 
 
Carlemany III 276 b 32
 
 
Carles VIII 126 b 17
 
 
CARLES III 273 b 26
 
 
Carles II 124 a 8
 
 
Carles II 295 a 28
 
 
CARLET III 276 a 18
 
 
CARLIT III 277 b 38
 
 
Carlit II 241 a 49
 
 
Carlit VI 236 b 22
 
 
Carllito, Cova de III 278 b 18
 
 
Carma, Bony de la I 83
 
 
Carma, Bony de la III 278 b 52
 
 
Carmalés, Roc des III 463 b 45
 
 
Carmany III 257 a 14
 
 
Carme I 83
 
 
CARME III 278 b 42
 
 
CARMENÇÓ III 279 a 21
 
 
CARMENIU III 279 a 46
 
 
Carmeniu V 169 a 24
 
 
Carmeniu V 364 b 32
 
 
Carmo Carnisero III 279 a 4
 
 
Carmona V 113 b 26
 
 
CARMULL III 280 a 9
 
 
Carnalet, El III 280 a 54
 
 
Carnalets, Mas de III 280 a 55
 
 
Carnalets, Riera de III 280 a 55
 
 
CARNATGE III 280 a 28
 
 
CARNER III 280 a 43
 
 
Carner, El III 327 a 39
 
 
CARNICOLS III 280 b 4
 
 
CARO III 280 b 35
 
 
Caro V 302 b 38
 
 
Caroche III 441 a 41
 
 
Caroig V 302 b 38
 
 
CAROIG, EL III 441 a 25
 
 
Carolus VIII 28 b 53
 
 
Carpaxo, Cova de III 164 a 59
 
 
Carpeda III 284 a 11
 
 
Carpentràs V 174 a 43
 
 
CARPESA III 283 a 15
 
 
Carpesa III 202 a 54
 
 
Carpesí, Rafal III 202 a 58
 
 
Carpetanica II 400 a 11
 
 
Cárpi III 284 a 26
 
 
Carpica III 284 a 3
 
 
Carpica, Contrebia II 400 a 11
 
 
Carpidé III 284 a 48
 
 
Carpio III 201 b 54
 
 
Carpio III 284 a 38
 
 
Càrpio, Racó de III 284 a 31
 
 
Carpis, Coll de III 284 a 44
 
 
Carquèndo, El III 265 a 35
 
 
Cárquera VII 406 a 3
 
 
Cárquere VII 406 a 5
 
 
Carrabí, Arbre d'En III 442 a 27
 
 
Carraca, Alqueria III 291 b 11
 
 
Carradon, El III 284 b 29
 
 
Carraduno VI 419 b 43
 
 
CARRADUNO III 284 b 24
 
 
CARRAIRA, LA III 284 b 37
 
 
Carraix, Mas de III 284 b 40
 
 
CARRAIXET III 284 b 47
 
 
Carramat, Odelló de VI 10 b 39
 
 
Carramia III 289 a 1
 
 
Carramià III 288 b 59
 
 
CARRANA, LA III 285 a 12
 
 
Carraneta, La III 285 a 17
 
 
Carrànima VII 367 a 13
 
 
CARRÀNIMA III 288 b 42
 
 
Carrapósa, Cova de III 284 a 57
 
 
Carrapósa, Serra de III 284 a 57
 
 
CARRÀS III 285 a 31
 
 
Carràs II 100 a 19
 
 
CARRASCA III 285 a 45
 
 
Carrascal, El III 285 b 17
 
 
Carrascalet, El III 285 b 40
 
 
Carrascalets, Els III 285 b 50
 
 
Carrascó, El III 286 a 7
 
 
Carrasco, Sènia del III 285 b 11
 
 
Carrascos, Costera des III 285 b 13
 
 
Carrasquer, lo III 285 b 55
 
 
Carrasquera, La III 286 a 2
 
 
Carrasqueta III 285 a 54
 
 
Carrasquetes, Les III 285 b 6
 
 
Carrassat, Devesa del III 285 a 36
 
 
CARRASSÓ III 286 a 19
 
 
Carrassos, Pas dels III 285 a 34
 
 
CARRASSUMADA III 286 a 28
 
 
CARRATALÀ III 286 b 5
 
 
Carraver III 293 b 30
 
 
Càrrega IV 317 b 39
 
 
Càrrega III 291 a 33
 
 
Carreloles III 288 a 25
 
 
Carrera Ampla, Sa III 208 a 13
 
 
CARRERA, LA III 287 b 27
 
 
Carrera, La Font de la IV 201 a 28
 
 
Carrerada, La III 287 b 55
 
 
Carrerals, Els III 288 a 9
 
 
Carrerassa, La III 288 a 6
 
 
Carreres de l'Arboceda, Can II 218 b 23
 
 
Carreres de l'Arboceda, Can III 287 b 50
 
 
Carreres, Les III 287 b 45
 
 
Carreretes, Costa de III 288 a 21
 
 
Carreró, Coveta del II 127 b 37
 
 
CARREU III 288 a 39
 
 
Carreu VII 367 a 12
 
 
Carreu d'Abella III 288 a 43
 
 
Carreu de Gavarra III 288 a 44
 
 
Carriazo III 292 a 33
 
 
Carribes, Les III 291 b 28
 
 
Carrica IV 317 b 20
 
 
Cárrica III 291 a 33
 
 
CARRÍCOLA III 290 a 34
 
 
CARRIGA III 291 b 24
 
 
Carrigues, Serrat de les Tres III 289 b 6
 
 
CARRIÓ III 291 b 44
 
 
Carrió, Fonteta del III 292 a 37
 
 
Carrion III 292 a 1
 
 
Carrión III 291 b 49
 
 
Carrión VI 133 b 32
 
 
Carrión de Calatrava III 490 b 4
 
 
Carriona, La III 292 a 3
 
 
Carrions, Es III 291 b 57
 
 
Carriotxa III 291 a 38
 
 
Carriotxa I 102
 
 
Carriotxa II 295 a 57
 
 
Carriotxa III 263 a 50
 
 
Carrítx, el I 101
 
 
CARRITX, ES I 101
 
 
Carro, Pena del III 282 a 15
 
 
Carroba, Rabal IV 325 a 6
 
 
Carroba, Rahal III 293 b 20
 
 
Carrobella III 293 b 39
 
 
Carroç I 101
 
 
Carroç IV 406 a 11
 
 
Carroç, En IV 246 b 38
 
 
Carrochá III 333 b 40
 
 
CARRODILLA III 292 a 45
 
 
Carroig I 102
 
 
Carroig, Altet de III 441 a 35
 
 
Carroja, La III 333 b 39
 
 
CARRONYA, LA III 292 b 26
 
 
Carros, Ca de los II 109 a 19
 
 
Carrossa I 102
 
 
Carrossa IV 406 a 11
 
 
CARROSSA I 101
 
 
Carrosseta, Na VIII 33 b 47
 
 
Carrova, Font de la VI 172 b 31
 
 
CÀRROVA, LA III 292 b 44
 
 
Carrové(r) III 293 b 35
 
 
Carroveira III 293 b 45
 
 
Carrover, Vall del III 293 b 24
 
 
Carrovira III 293 b 47
 
 
CARRUANA III 293 b 56
 
 
Carrun(y)ada III 292 b 33
 
 
Carrús I 102
 
 
CARRUSCLES, LES III 294 a 11
 
 
Carrusquers, Es III 474 b 33
 
 
CARRUTXA I 101
 
 
Carrutxa I 49
 
 
Carrutxa I 102
 
 
Carrutxela I 102
 
 
Cartagena II 45 a 60
 
 
Cartago Nova II 45 a 60
 
 
Cartala II 173 b 22
 
 
Cartala VI 60 b 30
 
 
Cártama III 294 b 27
 
 
Cártama VIII 125 b 52
 
 
Cártamo, Cerro VIII 127 a 1
 
 
CARTANÍS III 294 a 37
 
 
Cartanyà III 295 a 21
 
 
Cartayna II 46 a 45
 
 
Carteia II 46 a 44
 
 
CARTELLÀ III 294 b 42
 
 
Cartigliano III 295 a 8
 
 
Cartila VIII 57 a 44
 
 
Cartilius III 295 a 6
 
 
Cartini III 294 a 60
 
 
Cartinise III 294 a 54
 
 
Cartinius III 294 a 60
 
 
Cartons de l'Arís III 448 a 27
 
 
Cartró III 448 a 29
 
 
Cartrolines, Riera de les III 448 a 34
 
 
Caruana, Camí de III 294 a 2
 
 
Caruana, Casa de III 294 a 2
 
 
Carull III 258 b 52
 
 
Carull III 258 b 57
 
 
Carulla III 258 b 60
 
 
Carullius III 259 a 4
 
 
Caruy III 258 b 55
 
 
Carvilius III 364 a 48
 
 
Carvilius III 467 b 48
 
 
Carvilius III 468 a 34
 
 
Carvilius II 239 b 6
 
 
CARXATA, LA III 295 a 29
 
 
CARXE, SERRA DEL III 295 a 51
 
 
Carxet, Mas de III 295 b 4
 
 
CAS, TORRES DE III 295 b 14
 
 
CASA III 295 b 35
 
 
Casa II 448 a 44
 
 
Casa Nova, Sa III 243 a 54
 
 
Casadònica VIII 45 a 49
 
 
CASAFABRE III 296 a 35
 
 
Casafort III 296 a 26
 
 
Casagualda, Pere de IV 390 b 11
 
 
Casaldàliga VI 188 a 26
 
 
Casaldàliga VIII 24 b 52