onomasticon

A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z

 

Nota editorial1

Al cap de cinc anys d'haver-se publicat el primer volum d'aquesta magna obra, dedicat a l'estudi de la toponímia antiga de les Illes Balears, es publica aquest nou volum que presenta els materials ordenats no per regions geogràfiques, tal com havia estat el projecte inicial, sinó per ordre alfabètic.

L'autor, atesa la seva avançada edat, va decidir reordenar els materials i estudiar-los per ordre alfabètic; d'aquesta manera, atès que molts dels noms de la toponímia catalana es repeteixen en diverses regions del nostre país, podia abastar dins de cada article tots els noms emparentats etimològicament i així ha estalviat temps en l'estudi dels complexíssims problemes que presenta la toponímia catalana, i ha evitat repeticions.

Dins de l'ordre alfabètic dels topònims d'aquest volum i dels que es publicaran a continuació, es recullen també les entrades dels noms estudiats en el primer volum i s'hi fa remissió. També es tracta ara d'un bon nombre de noms de lloc insulars que llavors no tingueren estudi o ara s'augmenta o es millora.

En el moment de publicar aquest segon volum l'autor ja ha acabat de redactar completament tot l’Onomasticon Cataloniae, de manera que els volums restants fins a completar l'obra es publicaran sense més dilacions. Es reserva per a un darrer volum l'estudi dels noms de persona que no van inclosos ja en els volums toponímics.


1 Nota dels editors a l’inici del segon volum.

 

 

 


© 2021

FPC

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

ISBN: 978-84-9965-738-7 - DOI: 10.2436/10.2500.18.1

amb el suport de

Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya

Gobierno de Aragón

Govern d'Andorra

Pyrenees Orientales - le Departament

Societat dOnomàstica

Fundació "La Caixa"